Intrum nederland zijn leugenaars !

En daar zijn de leugenaars van intrum weer.

Doe eerst je werk eens goed voordat je mij gaat lastig vallen met claims die niet kloppen schijt leugenaars dat jullie er rond lopen.